Afasi och talapraxi

Känner du till skillnaden mellan afasi och talapraxi?

Båda tillstånden påverkar nämligen vår kommunikation och kan orsakas av neurologisk skada eller sjukdom, oftast i vänster hjärnhalva.

Afasi innebär att de språkliga förmågorna inte fungerar som de ska. Det kan ta sig uttryck i problem med att förstå språket och/eller att man får svårt att hitta rätt ord när man ska prata eller skriva.

Talapraxi skiljer sig från afasi genom att det istället handlar om svårigheter att på rätt sätt koordinera de muskler som är involverade i våra olika språkljud och att växla mellan dessa.

Vid neurologisk skada eller sjukdom är det mycket vanligt att man får en kombination av både afasi och talapraxi. Detta är viktigt att utreda ordentligt hos en specialiserad logoped, för att sedan kunna lägga upp träningen på bästa sätt i syfte att uppnå största möjliga förbättring.