Artikel i Svenska magasinet

Cecilia, Hedlas trespråkiga logoped, berättar i Svenska Magasinet om hur du kan maximera din hjärnkapacitet genom att lära dig ett nytt språk.
Som logoped på Hedla jobbar hon framför allt med att återskapa förlorade språkförmåger efter till exempel en stroke.
Läs artikel på sid 22 genom att klicka på länken.