Efter tre veckor

Efter tre veckor känner både deltagare, anhöriga och Hedlas personal varandra ganska väl. Den intensiva och rehabiliterande träningen inbegriper oss alla och öppnar upp för fina och viktiga möten.
Efter de första dagarna, då allt är nytt, börjar vi förstå varandra, jobba tillsammans och peppa varandra. Resultatet blir olika beroende på målen för varje deltagare, men på ett mellanmänskligt plan händer alltid samma sak; efter tre veckors hårt jobb, skratt och tårar kan ingen undgå att komma närmare varandra.
Vissa deltagare återkommer gång efter annan, de upptäcker möjligheterna till betydande förbättringar och vill då ännu mer med sin rehabilitering.