Berätta om…

Hur kommunicerar två personer som har afasi?
Marie, en av våra logopeder, använder spelet ”Berätta om…” tillsammans med två deltagare.