Bidrag för din rehabilitering

Förutom att söka bidrag från Försäkringskassan, som vi gärna hjälper dig med (kostnadsfritt), kan du även söka bidrag från olika fonder och stiftelser för din rehabilitering på Hedla.