En systers berättelse

”En systers berättelse” är en av många berättelser som vi på Hedla vill visa för att dela deltagares, anhörigas och personalens tankar, insikter och framgångar.
Varför gör vi det?
Jo, för genom berättelser kan vi bättre förstå och lära av varandra. Berättelser är den snabbaste vägen till hjärnan och hjärtat.
Tack till alla som delar med er.
Du kan se alla berättelser på hemsidan, under nyheter, och på vår youtubekanal.
Har du också en berättelse du vill dela med dig?