Research news

FORSKNINGSNYTT: Trappgång sidledes förbättrar viktiga fysiska förmågor efter stroke.
Forskare från Taiwan kan nu bekräfta att gångträning sidledes i trappa är en effektiv metod för att förbättra viktiga fysiska förmågor hos personer med halvsidig motorisk funktionsnedsättning efter stroke. Alla deltagare i den aktuella studien fick en gång i veckan genomföra individanpassad träning av gång, balans och styrka med fysioterapeut. Hälften av deltagarna gjorde detta i 30 minuter per gång och resten av deltagarna i 15 minuter per gång, för att sedan ägna 15 minuter åt att träna i en trappa. Deltagarna i gruppen med trappträning fick hålla sig i ledstången och gå sidledes – uppför trappan med det svagare benet först och nedför med det starkare benet först, i syfte att hela tiden belasta och stimulera den svagare sidan maximalt.
Efter träningsperioden på totalt 12 veckor hade gruppen med trappträning förbättrats betydligt mer än den andra gruppen. Förbättringarna gällde såväl steglängd, stegfrekvens och gånghastighet som balans, självständighet i vardagliga aktiviteter och styrka i höft- och vadmuskulatur. Dessa resultat pekar på tydliga vinster med att integrera trappgång sidledes i den fysioterapeutiska träningen för personer med halvsidig motorisk nedsättning efter stroke.
På Hedla fortsätter vi därmed att flitigt använda vår trappa och jobba med olika övningar sidledes för de deltagare som bedöms ha nytta av detta för att nå sina mål.