Intensiv neurorehabilitering

Med rätt träning kan nya områden i hjärnan ta över funktioner som helt eller delvis har förlorats, även många år efter en hjärnskada. Du kan få nervceller i hjärnan att flytta och skapa nya kopplingar mellan de nervceller som ansvarar för en viss uppgift.
Genom tillräckligt många – oftast tusentals – repetitioner av väldesignade, utmanande och meningsfulla övningar etablerar du nya, stabila nätverk mellan nervceller i din hjärna och kan på så vis återskapa olika fysiska, språkliga och kognitiva förmågor.
När man pratar om intensiv träning inom neurologisk rehabilitering, är en av de allra viktigaste delarna just att möjliggöra tillräckligt många repetitioner under en förhållandevis kort tid tidsperiod. Intensiv neurorehabilitering bör också vara ordentligt utmanande och kombineras med konditionsträning.