Intensivträning på Hedla

”Otrolig mycket peppning blir det och man gläds åt varandras framgångar, och sina egna såklart. Och man har hela tiden någon att dela med sig till.” Så beskriver Adam sin tid på Hedla.