Lars Hedlund

Hedla grundades av den svenske företagsledaren Lars Hedlund. Efter att själv ha drabbats av en stroke genomförde han en omfattande sökning efter ett neurologiskt rehabiliteringscenter där man var kapabel att applicera helheten av den senaste forskningen i verkligheten.
Detta fruktlösa försök ledde slutligen till att Hedla grundades, med målet att göra den mest effektiva neurologiska rehabiliteringen tillgänglig för fler personer.