Lättlästa nyheter

Ett bra sätt att träna läsförmågan är att läsa kortare nyhetsartiklar tillsammans.
Har du svårt att läsa längre meningar kan du t.ex. läsa rubrikerna medan en anhörig/assistent läser texten i artikeln. Sedan kan ni diskutera texten och ställa frågor kring det ni läst.
En bra sida med lättläsa nyheter är 8sidor.se. Där finns även möjligheten att höra texten samtidigt som man läser.
På så sätt kan du träna din läsförmåga samtidigt som du hänger med i det som händer i omvärlden.
PS. En Youtube puedes ver este video con subtítulos en castellano.