Olika förutsättningarna för intensiv rehabilitering

Efter en traumatisk hjärnskada har Rickards föräldrar kämpat för att sonen ska få den träning han behöver. Återkommande intensiva rehabperioder och någon som motiverar Rickard att träna är faktorer som förbättrar livskvaliteten, säger föräldrarna.
Förutsättningarna för intensiv rehabilitering varierar stort mellan olika regioner, med en tillgänglighet som i många fall har betydande brister. Hedla och flera olika intresseorganisationer jobbar målmedvetet med att förbättra tillgången till effektiv rehabilitering efter neurologisk skada eller sjukdom.