Möt Satu

Vill du veta något om Hedla ur en deltagares synvinkel kan du ta kontakt med Satu. På Hedlas hemsida finns en länk till Satus FB. Där finns också en länk till Adam, som också varit deltagare på Hedla.