Finns det samband mellan tarmflora och stroke?

Sveriges Radio berättar om en ny studie som undersökt sambandet mellan tarmfloran och risken för hjärninfarkt, den vanligaste formen av stroke.
Vilka grupper av bakterier man har i tarmen verkar vara kopplat till risken för att drabbas, hur allvarlig stroke det blir och hur snabbt man tillfrisknar.
Forskarna hoppas att resultaten ska bidra till nya strokebehandlingar med fokus på att förändra patienternas tarmflora.