Vi är alla olika

Vi är alla olika, med vår unika situation, olika intressen, drivkrafter och förutsättningar. Därför passar inte samma träning och övningar för alla.
På Hedla lägger vi upp rehabiliteringen helt och hållet utifrån dig och vad just du vill uppnå. Varje liten övning i upplägget syftar sedan till att successivt stärka upp någon eller några av de delar som står emellan dig och dina respektive mål.
För att uppnå bästa möjliga resultat behöver träningen ha en relativt hög svårighetsgrad.
Våra fysioterapeuter och logopeder ser först till att plocka fram den outnyttjade kapacitet du kanske inte ens visste att du hade. Du erbjuds sedan all den stöttning, trygghet och inspiration du behöver för att hela tiden ligga på gränsen till din egen förmåga i de olika övningarna.
Tillsammans gör vi det omöjliga möjligt igen för dig som har drabbats av en stroke, annan förvärvad hjärnskada eller neurologisk sjukdom.