”Förluster och livsomställningar” vår kurs för närstående

Vill du också delta i vår kurs Förluster och livsomställningar? Under höstens två första program erbjuder vi kursen gratis till alla våra deltagares närstående som följer med på rehabiliteringen.
När Boels man för sju år sedan drabbades av stroke blev han helt beroende av Boel. Det blev en svår tid för båda och Boel drabbades av mycket oro och ångest. Fysiska och psykiska symptom började göra sig påminda, hennes tankar snurrade runt på natten, hon hade ingen matlust och hade problem med att orka med sitt arbete.
Boel ville bara sova och vakna från det hon upplevde som en mardröm.
Hon kände också tacksamheten när de fick hjälp. Men med tiden blev tacksamhetsskulden en börda då hon började ta ansvar när hemtjänsten inte kom eller när något blev fel, till sist var Boel som en projektledare och kroppen började strejka.
Boel gjorde kursen, som Hedla nu erbjuder alla närstående som följer med på rehabilitering. Under kursen kunde hon prata om allt det hon behövde prata om, hur tokigt hon än kände att det var. Med varsam hand och tydlig struktur vägleddes hon genom alla tankar och känslor; från chocken då det hände, allt som hänt under tiden och fram till idag.
Bearbetningen har minskat Boels oro och ångest, den har gjort henne mer neutral i mötet med vården och människor runt omkring.
Hon säger att hon också blivit mer fri att göra saker för sin egen skull utan att känna sig egoistisk.
Såhär säger Boel:
Jag har fått kraft till att hjälpa mina barn med deras sorg till sin pappa.
Jag känner också att jag befriat min man från den tacksamhetsskuld han har till mig, han är inte till 100% beroende av mig.
Vår relation har blivit bättre och sundare. Vi kan prata om hur det är istället för hur det kunde ha varit. Vi har fått hjälp att vara i nuet med en acceptans över vad som hänt.
Jag vet inte var jag hade varit utan mina möten med Susanne.