Forskningsnytt

Det är vanligt att minnet påverkas efter en stroke eller traumatisk hjärnskada. Samtidigt har det visat sig att nedsättningar av minnet i vissa fall inte fångas upp som de borde.
I en ny studie testade forskare från Nederländerna minnesfunktioner hos personer med stroke. Olika sorters information presenterades för personerna varpå man bad dem att återge denna, först efter 20-30 minuter och sedan ännu en gång efter en vecka. Forskarna kunde då se att den mer långsiktiga glömskan, som sällan utreds, var vanligare än den kortsiktiga glömskan. Slutsatsen de drog var att det därför kan vara viktigt att genomföra kompletterande testning av minnet en vecka efter den initiala bedömningen, för att undvika att minnesproblematik som inte syns direkt går oupptäckt.
Vi tar nu detta med oss i kommande bedömningar, med målsättningen att bli ännu bättre på att kartlägga även mer långsiktig minnespåverkan.
Den aktuella studien återfinns här: https://doi.org/10.1017/S1355617721000527