Inför varje rehabiliteringsprogram

Inför varje rehabiliteringsprogram träffar deltagaren och eventuell medföljande vårt team för en noggrann genomgång av hälsotillstånd, symtom och förutsättningar.
Tillsammans sätter vi relevanta och mätbara mål för perioden och gör en rehabiliteringsplan som sedan ligger till grund för det detaljerade träningsupplägget.