Integritetspolicy för arbetssökande

Hedla Intensive Rehab AB

OM HEDLA REHAB

Hedla Intensive Rehab AB med organisationsnummer 559159-1655 (nedan kallat “Hedla”, “vi” eller “oss”) är ett svenskt företag som samordnar rehabiliteringsinsatser och levererar intensiv teambaserad rehabilitering i Spanien för personer med neurologiska skador/sjukdomar.

Vi på Hedla lägger stor vikt vid att skydda din integritet och dina personuppgifter när du ansöker om jobb hos oss. I den här integritetspolicyn förklarar vi hur vi samlar in, använder och skyddar dina personuppgifter i samband med din ansökan om anställning hos oss. Du kan också läsa om dina rättigheter gentemot oss och hur du kan göra dina rättigheter gällande.

VEM ÄR PERSONUPPGIFTSANSVARIG?

Hedla är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter i samband med ansökningar om jobb hos oss. Som personuppgiftsansvarig ansvarar vi för att säkerställa att behandlingen av personuppgifter sker i enlighet med tillämpliga lagar och riktlinjer, och att dina rättigheter som registrerad person tillgodoses.

VILKEN INFORMATION SAMLAR VI IN?

Vi samlar in och behandlar personuppgifter såsom namn, adress, e-post, telefonnummer, CV, personligt brev, information som inhämtats från referenser och intervjuanteckningar.

VAD ANVÄNDS INFORMATIONEN TILL?

Informationen behandlas för att bedöma din ansökan och för att hålla kontakten med dig under processen. Behandlingen utförs med stöd av en intresseavvägning, där Hedlas legitima intresse är att genomföra rekryteringsprocessen. Om efterfrågade uppgifter inte tillhandahålls, kan Hedla inte behandla din ansökan. Vi kommer även att spara dina personuppgifter för eventuella framtida rekryteringsbehov om du har samtyckt särskilt till detta.

VILKA HAR TILLGÅNG TILL DINA PERSONUPPGIFTER?

Vi kan komma att överföra dina personuppgifter till tredje parter som hjälper oss med rekryteringsprocessen, såsom rekryteringskonsulter eller utbildningsleverantörer. Dessa tredje parter har endast rätt att behandla dina personuppgifter för Hedlas räkning i samband med att de utför en tjänst åt oss. Hedla vidtar alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att din data hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå vid överföring till tredje parter. Hedla kan också komma att lämna ut dina personuppgifter till någon myndighet om vi är skyldiga att göra det enligt lag. För det fall att hela eller delar av Hedlas verksamhet avyttras kan vi komma att överföra dina personuppgifter till en potentiell köpare av verksamheten.

VAR BEHANDLAR VI DINA UPPGIFTER?

Dina personuppgifter kommer endast att behandlas inom EU/EES.

HUR LÄNGE SPARAR VI DINA UPPGIFTER?

Om du inte erbjuds anställning hos oss sparar vi dina personuppgifter i upp till ett år efter det att en annan kandidat har tillträtt tjänsten. Syftet med att spara uppgifterna under denna tid är för att vi ska ha möjlighet att svara på frågor om rekryteringsprocessen och varför tjänsten tilldelades en viss kandidat. Vi vill också kunna ta kontakt med dig igen om anställningen för den kandidat som tillträtt tjänsten inte kan förlängas efter en eventuell provanställning.

Om du har samtyckt till att vi sparar dina uppgifter för framtida rekryteringsbehov sparar vi dina uppgifter under den tid som anges i samtycket. Vi kan också komma att spara dina personuppgifter efter rekryteringsprocessens slutförande om det är nödvändigt för att uppfylla en rättslig förpliktelse som kräver behandling enligt tillämplig lag, eller för att vi ska kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk.

DINA RÄTTIGHETER

Du har vissa lagstadgade rättigheter som du kan göra gällande mot Hedla. Nedan följer en sammanfattning av dessa rättigheter. För fullständig information om dina rättigheter, vänligen se Dataskyddsförordningen, Avsnitt 3–5.

Rätt till tillgång

Du har rätt att få information om ifall vi behandlar uppgifter om dig och, om så är fallet, få en kopia eller ett så kallat registerutdrag på dessa. Om du vill få en kopia av en del eller samtlig information som vi behandlar om dig kan du ringa oss på telefonnummer 08 41 00 18 18 eller skicka ett mejl till .

Rätt till rättelse och radering

Du har rätt att begära att felaktiga uppgifter rättas och att komplettera med uppgifter som saknas om de är relevanta för ändamålet med behandlingen. Du har även rätt att begära att uppgifter om dig raderas, bland annat om de inte längre behövs för det syfte de samlades in eller om de baseras på ditt samtycke och du återkallar detta.

Rätt till begränsad behandling och invändningar

Under vissa förutsättningar har du rätt att begära begränsning av behandlingen av dina personuppgifter, vilket innebär att uppgifterna i framtiden endast får behandlas för vissa avgränsade syften. Vidare har du rätt att göra invändningar mot behandling av dina personuppgifter.

Rätt att inge klagomål

Om du är missnöjd med hur vi hanterar dina personuppgifter ber vi dig att i första hand kontakta oss genom att ringa på telefonnummer 08 41 00 18 18 eller skicka ett mejl till . Vi strävar efter att alltid hitta lösningar på eventuella klagomål och vidta alla nödvändiga åtgärder, men om du är missnöjd med hur vi behandlar dina personuppgifter har du rätt att lämna in klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten gällande vår behandling av dina personuppgifter.

ÄNDRINGAR I HEDLAS INTEGRITETSPOLICY

Hedlas integritetspolicy för arbetssökande revideras regelbundet. Alla ändringar och uppdateringar meddelas på denna sida. Den senaste uppdateringen genomfördes 2023-04-11.

KONTAKTA OSS

Om du har frågor eller funderingar gällande vår behandling av dina personuppgifter är du varmt välkommen att kontakta oss.

Hedla Intensive Rehab AB
Telefon: +46 8 41 00 18 18
E-post:
Postadress: Fågelviksvägen 9, 145 53 Norsborg

KONTAKTA INTEGRITETSSKYDDSMYNDIGHETEN

Om du bedömer att Hedla Intensive Rehab inte lever upp till Dataskyddsförordningens rådande krav, kan klagomål om detta lämnas till Integritetsskyddsmyndigheten. Vänligen se kontaktuppgifter nedan.

Integritetsskyddsmyndigheten

Telefon: +46 865 761 00

E-post:
Postadress: Box 8114, 104 20 Stockholm

Webbinarium 3 april 2024 kl 17.00

Vill du veta mer om Hedlas intensiva rehabiliteringsprogram i berikad miljö?

Välkommen på vårt webbinarium onsdagen den 3 april klockan 17:00-17:45.

Du får då chansen att via videolänk träffa våra medarbetare Anna Sjöholm, fysioterapeut, och Cecilia Eddin, logoped, som berättar om upplägget i Hedlas rehabiliteringsprogram.
Webbinariumet ger en inblick i hur rehabteamet tänker när de lägger upp träningen, för att maximera hjärnans återhämtning och uppnå bästa möjliga progress.

Så klart finns det även möjlighet att ställa frågor direkt till Anna och Cecilia och diskutera de olika aspekterna av intensiv neurologisk rehabilitering i berikad miljö.

Anmäl dig redan idag för att reservera en plats!

Vad roligt att du vill jobba med oss på Hedla!

Vi har nu fått din ansökan och slår dig en signal framöver om du har gått vidare till intervju. Dessvärre kommer vi inte att hinna träffa alla, men återkopplar givetvis till samtliga kandidater. 

Håll gärna kontakten med oss på Instagram och Facebook!

Föreläsning i Sverige

Vi beklagar, evenemanget har redan ägt rum, men vi ser fram emot att träffa dig på något annat evenemang vi ordnar i framtiden.