Intensiv behandling på Hedla

På Hedla har vi möjlighet att jobba väldigt intensivt och det finns mycket studier som pekar på att en intensiv behandling är det klart bästa.
Får man sedan vara i en sådan miljö där man kan koppla av från sina hemuppgifter så är det mycket bättre.
Intensiv behandling på Hedla är att jobba en hel dag – sex timmar. Kanske inte bara med en logoped men vi har fysioterapeuter också och en del andra aktiviteter. Vi träffas lite mer socialt.
Träningen går ut på att försöka återfå att åtminstone återfår delar av det man har kunnat innan, i språket. Det är svårt att bli helt bra, men man kan hela tiden förbättras, det är konstaterat.
Jag har träffat personer som inte hade mycket till språk direkt efter stroken, men så kommer de tillbaka, kanske år efter år, och blir bättre och bättre.
Det berättar Marie Karlsson, logoped på Hedla.