Intensiv stroke rehabilitering vid afasi

Afasi är en förvärvad språkstörning som inte sällan uppstår efter en stroke och kan ha betydande konsekvenser för en persons kommunikativa förmåga. Eftersom afasi kan variera i svårighetsgrad och karaktär, är det viktigt att skräddarsy den språkliga stroke rehabiliteringen för varje person. Allt mer forskning framhäver det centrala i intensiv logopedträning för att maximera språkliga förbättringar vid afasi. Detta blogginlägg sammanfattar den senaste forskningen kring optimal logopedträning och hur den relaterar till Socialstyrelsens riktlinjer för afasirehabilitering.

 

Forskning om stroke rehabilitering av språkliga funktioner

Forskning från förra året, som sammanställts i en stor metaanalys, belyser hur logopedträningens intensitet är tätt sammanlänkad med graden av de språkliga förbättringar som uppnås för personer med afasi. Enligt analysen nåddes bäst resultat när deltagarna genomförde cirka 50 timmar logopedträning, fördelat på minst fyra timmar per vecka. För att förbättra hörförståelsen krävdes enligt metaanalysen över nio timmars träning per vecka för att uppnå märkbar skillnad. Detta understryker behovet av att satsa på intensiv stroke rehabilitering vid afasi. Det noterades också att framsteget var som mest påtagliga om det hade gått minst tre månader sedan strokeinsjuknandet.


Socialstyrelsen rekommenderar i
ntensiv stroke rehabilitering 

Socialstyrelsen i Sverige har fastställt nationella riktlinjer för stroke rehabilitering. Även dessa riktlinjer stöder tanken om intensiv logopedträning för dem som drabbats av afasi efter en stroke. Enligt Socialsyrelsens nationella riktlinjer ska rehabiliteringen även vara kunskapsbaserad, säker, individanpassad, effektiv, jämlik och tillgänglig. Trots detta upplever många att det är en stor utmaning att få tillgång till just intensiv, kunskapsbaserad, säker, individanpassad och effektiv stroke rehabilitering, inte minst vid afasi.

 

Intensiv språklig stroke rehabilitering på Hedla

På Hedla har vi integrerat Socialstyrelsens riktlinjer och aktuell forskning i våra språk- och talprogram. Genom att ta hänsyn till det som forskningen pekar på strävar Hedla efter att erbjuda varje deltagare individuellt anpassad och intensiv stroke rehabilitering. Hos oss jobbar några av de främsta logopederna och forskarna inom just intensiv stroke rehabilitering vid afasi och talapraxi.


En länk till den nämnda metaanalysen finns tillgänglig här

Webbinarium 3 april 2024 kl 17.00

Vill du veta mer om Hedlas intensiva rehabiliteringsprogram i berikad miljö?

Välkommen på vårt webbinarium onsdagen den 3 april klockan 17:00-17:45.

Du får då chansen att via videolänk träffa våra medarbetare Anna Sjöholm, fysioterapeut, och Cecilia Eddin, logoped, som berättar om upplägget i Hedlas rehabiliteringsprogram.
Webbinariumet ger en inblick i hur rehabteamet tänker när de lägger upp träningen, för att maximera hjärnans återhämtning och uppnå bästa möjliga progress.

Så klart finns det även möjlighet att ställa frågor direkt till Anna och Cecilia och diskutera de olika aspekterna av intensiv neurologisk rehabilitering i berikad miljö.

Anmäl dig redan idag för att reservera en plats!

Vad roligt att du vill jobba med oss på Hedla!

Vi har nu fått din ansökan och slår dig en signal framöver om du har gått vidare till intervju. Dessvärre kommer vi inte att hinna träffa alla, men återkopplar givetvis till samtliga kandidater. 

Håll gärna kontakten med oss på Instagram och Facebook!

Föreläsning i Sverige

Vi beklagar, evenemanget har redan ägt rum, men vi ser fram emot att träffa dig på något annat evenemang vi ordnar i framtiden.