Ökad styrka

Vi jobbar vidare mot ökad styrka och motorisk kontroll runt bäckenet – den viktiga länken som förbinder bålen med våra ben. God höft- och bäckenstabilitet är avgörande för många dagliga aktiviteter och inte minst för ett effektivt och symmetriskt gångmönster.
En av de senare studierna gällande höft- och bäckenstabilitet efter stroke återfinns här: https://doi.org/10.1159/000486273