Hedlas rehabprogram

På Hedla erbjuder vi intensiv och individuellt anpassad neurologisk rehabilitering, med målinriktad och specifik träning i berikad miljö.

Målinriktat team-work med deltagaren i fokus

Hedlas team, bestående av välutbildade och engagerade fysioterapeuter, logopeder, neurologer och rehabiliteringsläkare arbetar alla tillsammans med deltagaren och dennes anhöriga för att optimera rehabiliteringen. Inför varje rehabiliteringsprogram träffar deltagaren och eventuell medföljande vårt team för en noggrann genomgång av hälsotillstånd, symtom och förutsättningar. Tillsammans sätter vi relevanta och mätbara mål för perioden och gör en rehabiliteringsplan som sedan ligger till grund för det detaljerade träningsupplägget.

Intensiv och individanpassad träning

Den individanpassade träningen sker fem timmar per dag, måndag till fredag, under tre veckor. Detta möjliggör tillräckligt stor träningsdos och intensitet för att uppnå tydliga förbättringar i enlighet med varje deltagares mål. Träningsupplägget utvärderas kontinuerligt under programmets gång och uppdateras och justeras beroende på dagsform och uppnådda framsteg. I slutet av rehabiliteringsperioden får deltagaren rekommendationer för fortsatt träning och möjlighet till uppföljning och träning på hemmaplan.

Berikad miljö

Forskning visar att en berikad miljö har mycket positiv inverkan på hjärnan och inte minst dess förmåga att återhämta sig efter skada eller sjukdom. Begreppet berikad miljö definieras i forskningssammanhang som en kombination av tre huvudkomponenter, nämligen fysisk aktivitet, intellektuell stimulans och social interaktion.

Platsen för Hedlas anläggning i Almuñécar är noggrant utvald för att erbjuda en verkligt berikad miljö med havsutsikt och grönskande trädgårdar specialdesignade för neurologisk rehabilitering, social samvaro och utbyte av erfarenheter med personer i en liknande situation. Det goda klimatet i Almuñécar spelar också en viktig roll och tillåter träning utomhus nästan alla årets dagar. Omgivningarna med angränsande parker, berg och många stränder möjliggör träning i varierad terräng och erbjuder verklighetsnära utmaningar med problemlösning på alla nivåer.

Utbildning med deltagare och medföljande

Under rehabperioden erbjuds möjlighet att delta i återkommande föreläsningar och workshops. Vi lägger stort fokus vid såväl praktisk som teoretisk utbildning med deltagare och eventuella närstående inom bland annat följande områden:

  • Hjärnans funktion och förmåga att utvecklas och omorganisera sig
  • Hur man enligt aktuell forskning bör träna för bästa möjliga progress
  • Effektiv och säker träning hemma
  • Hur närstående och personliga assistenter kan stötta
  • Hur man sätter smarta mål

Vill du veta mer om Hedlas rehabiliteringsprogram utifrån en deltagares perspektiv?

Satu eller Adam, som båda har genomfört delar av sin rehabilitering på Hedla, kanske kan hjälpa dig med frågor och funderingar.

Adam drabbades år 2019 av en stroke, som ledde till vänstersidigt nedsatt motorik och hjärntrötthet. Du kan nå honom på hans instagramkonto.

Satu fick en stroke i lillhjärnan och lillstammen år 2018 och drabbades då av talsvårigheter, känselbortfall och nedsatt motorik, styrka och balans. Du kan kontakta henne på Facebook.

Rehabprogram

Våren 2024

15 januari till 2 februari

5 februari till 23 februari

26 februari till 15 mars

18 mars till 5 april

8 april till 26 april

29 april till 17 maj

Hösten 2024

16 september till 4 oktober

7 oktober till 25 oktober

28 oktober till 15 november

18 november till 6 december

Webbinarium 3 april 2024 kl 17.00

Vill du veta mer om Hedlas intensiva rehabiliteringsprogram i berikad miljö?

Välkommen på vårt webbinarium onsdagen den 3 april klockan 17:00-17:45.

Du får då chansen att via videolänk träffa våra medarbetare Anna Sjöholm, fysioterapeut, och Cecilia Eddin, logoped, som berättar om upplägget i Hedlas rehabiliteringsprogram.
Webbinariumet ger en inblick i hur rehabteamet tänker när de lägger upp träningen, för att maximera hjärnans återhämtning och uppnå bästa möjliga progress.

Så klart finns det även möjlighet att ställa frågor direkt till Anna och Cecilia och diskutera de olika aspekterna av intensiv neurologisk rehabilitering i berikad miljö.

Anmäl dig redan idag för att reservera en plats!

Vad roligt att du vill jobba med oss på Hedla!

Vi har nu fått din ansökan och slår dig en signal framöver om du har gått vidare till intervju. Dessvärre kommer vi inte att hinna träffa alla, men återkopplar givetvis till samtliga kandidater. 

Håll gärna kontakten med oss på Instagram och Facebook!

Föreläsning i Sverige

Vi beklagar, evenemanget har redan ägt rum, men vi ser fram emot att träffa dig på något annat evenemang vi ordnar i framtiden.