Rehabprogram

På Hedla erbjuder vi intensiv och individuellt anpassad neurologisk rehabilitering, med målinriktad och specifik träning i berikad miljö.

Rehabprogram

På Hedla erbjuder vi intensiv och individuellt anpassad neurologisk rehabilitering, med målinriktad och specifik träning i berikad miljö.

Målinriktat team-work med deltagaren i fokus

Hedlas team, bestående av välutbildade och engagerade fysioterapeuter, logopeder, neurologer och rehabiliteringsläkare arbetar alla tillsammans med deltagaren och dennes anhöriga för att optimera rehabiliteringen. Inför varje rehabiliteringsprogram träffar deltagaren och eventuell medföljande vårt team för en noggrann genomgång av hälsotillstånd, symtom och förutsättningar. Tillsammans sätter vi relevanta och mätbara mål för perioden och gör en rehabiliteringsplan som sedan ligger till grund för det detaljerade träningsupplägget.

Intensiv och individanpassad träning

Den individanpassade träningen sker fem timmar per dag, måndag till fredag, under tre veckor. Detta möjliggör tillräckligt stor träningsdos och intensitet för att uppnå tydliga förbättringar i enlighet med varje deltagares mål. Träningsupplägget utvärderas kontinuerligt under programmets gång och uppdateras och justeras beroende på dagsform och uppnådda framsteg. I slutet av rehabiliteringsperioden får deltagaren rekommendationer för fortsatt träning och möjlighet till uppföljning och träning på hemmaplan.

Berikad miljö

Forskning visar att en berikad miljö har mycket positiv inverkan på hjärnan och inte minst dess förmåga att återhämta sig efter skada eller sjukdom. Begreppet berikad miljö definieras i forskningssammanhang som en kombination av tre huvudkomponenter, nämligen fysisk aktivitet, intellektuell stimulans och social interaktion.

Platsen för Hedlas anläggning i Almuñécar är noggrant utvald för att erbjuda en verkligt berikad miljö med havsutsikt och grönskande trädgårdar specialdesignade för neurologisk rehabilitering, social samvaro och utbyte av erfarenheter med personer i en liknande situation. Det goda klimatet i Almuñécar spelar också en viktig roll och tillåter träning utomhus nästan alla årets dagar. Omgivningarna med angränsande parker, berg och många stränder möjliggör träning i varierad terräng och erbjuder verklighetsnära utmaningar med problemlösning på alla nivåer.

Utbildning med deltagare och medföljande

Under rehabperioden erbjuds möjlighet att delta i återkommande föreläsningar och workshops. Vi lägger stort fokus vid såväl praktisk som teoretisk utbildning med deltagare och eventuella närstående inom bland annat följande områden:

  • Hjärnans funktion och förmåga att utvecklas och omorganisera sig
  • Hur man enligt aktuell forskning bör träna för bästa möjliga progress
  • Effektiv och säker träning hemma
  • Hur närstående och personliga assistenter kan stötta
  • Hur man sätter smarta mål

Fråga Adam

Vill du veta mer om Hedlas rehabiliteringsprogram utifrån en deltagares perspektiv? Adam, som har genomfört delar av sin rehabilitering på Hedla, kanske kan hjälpa dig med undringar och funderingar.

Adam drabbades år 2019 av en stroke, som ledde till vänstersidigt nedsatt motorik och hjärntrötthet.

Kommande programperioder

Våren 2022

9 maj till 27 maj – fullbokat

Hösten 2022

19 september till 7 oktober

10 oktober till 28 oktober

31 oktober till 18 november – inriktning: språk och tal

21 november till 9 december