Bästa rehab efter stroke – för att förbättra språk och tal

I det pågående språk- och talprogrammet har alla deltagare redan under de första dagarna formulerat sina personliga mål. Det är otroligt viktigt med tydliga, mätbara och meningsfulla mål för att sedan kunna utforma bästa rehab efter stroke eller annan neurologisk skada. I den här gruppen, precis som de flesta andra, varierar målen stort. Gemensamt för deltagarna i Hedlas språk- och talprogram är att de högst prioriterade målen reflekterar var och ens individuella behov och önskemål när det gäller att förbättra kommunikation och olika språkfärdigheter.

Bästa rehab efter stroke utifrån individuella mål
Vissa deltagare i språk- och talprogrammen har som mål att kunna uttrycka sig tydligare och mer nyanserat i skrift. De kanske upplever att deras skriftliga kommunikation inte speglar deras tankar och känslor på ett tillfredsställande sätt och vill därför förbättra sin förmåga att skapa klara och mer precist formulerade texter.
Andra deltagare siktar på att utveckla sina muntliga färdigheter. De vill kunna tala i längre och mer sammanhängande meningar med bättre flyt. Detta kan vara särskilt viktigt för dem som har utmaningar med att uttrycka sig verbalt och vill öka sitt självförtroende när de deltar i samtal och diskussioner.
För de deltagare som har som mål att förbättra sin hörförståelse, är det ofta en önskan att kunna förstå och tolka talat språk på ett mer precist sätt. Vi har också dem som vill kunna tolka skriftlig information på ett mer effektivt sätt, förstå komplexa texter, analysera information eller dra slutsatser utifrån vad de läser.

Fysisk träning för bästa rehab efter stroke
Utöver de specifika målen innehåller språk- och talprogrammen även en komponent av fysisk träning. Detta kan komma som en överraskning för vissa, men det finns en stark koppling mellan fysisk aktivitet och hjärnans förmåga att bearbeta och producera språk och tal. Det är väl känt att fysisk aktivitet kan öka hjärnans neuroplasticitet, vilket bland annat omfattar förmågan återskapa förlorad funktion efter en skada. Neuroplasticitet är helt avgörande när det kommer till att lära sig språk och förbättra kommunikativa färdigheter. Därför bör bästa rehab efter stroke eller annan neurologisk skada inkludera även viss fysisk aktivitet, oavsett vilka specifika mål man har.
Fysisk träning har samtidigt visat sig ha positiva effekter på olika kognitiva funktioner. Dessa inkluderar minne, uppmärksamhet och koncentration. Därför är fysisk aktivitet en viktig komponent av programmet och syftar inte bara till att förbättra språkfärdigheter utan också till att främja generell kognitiv funktion och hjärnhälsa.

Bästa rehab efter stroke är stimulerande och utmanande
Under de kommande veckorna får deltagarna göra olika övningar och aktiviteter som är utformade för att främja deras individuella mål. Det kan innebära utmanande skrivövningar, talträning, övningar för att förbättra ordförråd och grammatik. Många deltagare kommer också göra övningar inriktade på kommunikation i rörelse.

Individuell anpassning grunden för bästa rehab efter stroke 
En viktig del av bästa rehab efter stroke och annan neurorehab är individuell handledning och feedback. Varje deltagare får hela tiden personlig vägledning och stöd av erfarna logopeder, fysioterapeuter, arbetsterapeut och rehabiliteringsläkare. Det individanpassade upplägget gör det möjligt för deltagarna att arbeta med sina specifika utmaningar och förbättra sina färdigheter på ett effektivt sätt.

Självförtroende och välmående viktiga komponenter
Programmet syftar inte bara till att ge deltagarna de nödvändiga färdigheterna och verktygen för att kommunicera effektivt, utan också att öka deras självförtroende och välmående. Målet är att varje deltagare ska känna sig mer självsäker och kapabel när det gäller att förstå andra och uttrycka sig själv, vare sig det gäller skrift eller tal.

Vad som är bästa rehab efter stroke förändras kontinuerligt
Det är viktigt att betona att bästa neurorehab efter stroke idag inte nödvändigtvis är detsamma som det var igår. Neurorehabiliteringen bör vara högst anpassningsbar och flexibel. Deltagarnas framsteg utvärderas därför regelbundet och upplägget anpassas hela tiden efter nya behov och framsteg. Detta säkerställer att varje person får den bästa möjliga chansen att uppnå sina mål och öka sin förmåga att kommunicera så effektivt som möjligt. Språk- och talprogrammen på Hedla är oftast en spännande resa mot personlig och kommunikativ utveckling, där var och en får chansen att utforska och utveckla sina kommunikativa färdigheter genom neurorehab på helt egna villkor.

Webbinarium 3 april 2024 kl 17.00

Vill du veta mer om Hedlas intensiva rehabiliteringsprogram i berikad miljö?

Välkommen på vårt webbinarium onsdagen den 3 april klockan 17:00-17:45.

Du får då chansen att via videolänk träffa våra medarbetare Anna Sjöholm, fysioterapeut, och Cecilia Eddin, logoped, som berättar om upplägget i Hedlas rehabiliteringsprogram.
Webbinariumet ger en inblick i hur rehabteamet tänker när de lägger upp träningen, för att maximera hjärnans återhämtning och uppnå bästa möjliga progress.

Så klart finns det även möjlighet att ställa frågor direkt till Anna och Cecilia och diskutera de olika aspekterna av intensiv neurologisk rehabilitering i berikad miljö.

Anmäl dig redan idag för att reservera en plats!

Vad roligt att du vill jobba med oss på Hedla!

Vi har nu fått din ansökan och slår dig en signal framöver om du har gått vidare till intervju. Dessvärre kommer vi inte att hinna träffa alla, men återkopplar givetvis till samtliga kandidater. 

Håll gärna kontakten med oss på Instagram och Facebook!

Föreläsning i Sverige

Vi beklagar, evenemanget har redan ägt rum, men vi ser fram emot att träffa dig på något annat evenemang vi ordnar i framtiden.