Språk- och talträning med Hedla

Jag heter Cecilia och är ansvarig logoped här på Hedla. Jag skulle vilja dela med mig av lite tips som kan vara bra och ha när man språktränar tillsammans med någon som har afasi.
Ett vanligt sätt att träna benämning är med hjälp av bilder. Man tittar på bilder på olika föremål och försöker säga vad de föreställer. Att samtidigt få se ordet skrivet har även visat sig ha en positiv effekt på träningen. Här är det bra om man har hjälp och stöttning av någon.
Ett bra sätt att träna är att ta fram en bild på ett föremål tillsammans med det skrivna ordet och träna på att säga ordet. Är det för enkelt, kan man pröva att bara ta fram de första bokstäverna i ordet.
På så sätt så kan man pröva sig fram och hela tiden se till att man ligger på en nivå där man utmanar sig själv men att det inte är för svårt, så man får ut så mycket som möjligt av träningen.
På vår Youtubekanal kan du hitta fler tips, övningar och lite om hur vi jobbar på Hedla.