Strokerehabilitering

Forskning och beprövad erfarenhet inom strokerehabilitering visar att det är fullt möjligt för hjärnan att återskapa förlorad funktion, även många år efter en stroke. För bästa möjliga resultat bör rehabiliteringen vara intensiv och individuellt utformad för varje person, med specifik och intensiv träning i en berikad miljö. Detta är på forskningsnivå väl känt över i princip hela världen. På Hedla omsätter vi dessa principer för stroke rehabilitering i praktiken.

Bästa rehab efter stroke

På Hedla Rehab är vi stolta över att kunna erbjuda den strokerehabilitering som leder till bästa möjliga framsteg och återhämtning. Vår strokerehabilitering är evidensbaserad och bygger på principerna för hjärnans förmåga att utvecklas och omorganisera sig efter en stroke, som ett svar på nya erfarenheter, stimulans och utmaningar. Strokerehabiliteringen bedrivs därför huvudsakligen i berikad miljö i södra Spanien.

Specialister på strokerehabilitering

Vårt strokerehabiliteringsteam består av högt kvalificerade och engagerade rehabiliteringsläkare, neurologer, fysioterapeuter, arbetsterapeuter och logopeder som är specialiserade på hjärnans funktion och dess förmåga att återhämta sig och återskapa förlorade förmågor efter stroke eller annan neurologisk skada. Flera av Hedlas specialister har varit med ända sedan verksamheten startades upp i sin ursprungliga form för snart 20 år sedan och bidrar aktivt till ny forskning inom strokerehabilitering.

Strokerehabilitering utifrån den senaste forskningen

En nära kontakt med vetenskaplig forskning inom strokerehabilitering gör det möjligt för oss på Hedla att kontinuerligt utveckla och utvärdera våra metoder. Hedlas personal utbildas löpande inom de senaste forskningsrönen och medverkar i olika forskningsprojekt gällande strokerehabilitering och berikad miljö. På så sätt kan vi säkerställa att vi jobbar evidensbaserat, samtidigt som Hedla alltid ligger i framkant inom strokerehabilitering.

Hedla samarbetar med framstående forskare inom strokerehabilitering vid en mängd olika universitet och forskningsinstitut runt om i världen. Några av dessa samarbetspartners är Karolinska Institutet, Uppsala universitet och Málaga universitet, som tillsammans med Hedla just nu genomför ett mångårigt och omfattande forskningprojekt. Detta syftar bland annat till att utvärdera hur hjärnan byggs om och förändras under strokerehabiliteringen på Hedla. Deltagarna i denna studie får därför sina hjärnor skannade i en avancerad magnetkamera någon av de första och sista dagarna av rehabprogrammet.

Strokerehabilitering i Spanien

Våren 2024

15 januari till 2 februari

5 februari till 23 februari

26 februari till 15 mars

18 mars till 5 april

8 april till 26 april

29 april till 17 maj

Hösten 2024

16 september till 4 oktober

7 oktober till 25 oktober

28 oktober till 15 november

18 november till 6 december

Nya utmaningar och möjligheter efter stroke

Livet kan ibland förändras på ett ögonblick, utan förvarning eller möjlighet att förutse det som väntar runt hörnet. En händelse som kan leda till en dramatisk omvärdering av tillvaron är när en person drabbas av stroke. En stroke är en allvarlig medicinsk händelse som inträffar när blodflödet till en del av hjärnan plötsligt avbryts antingen på grund av en blockering i blodkärlen (ischemisk stroke) eller på grund av blödning (hemorragisk stroke). Konsekvenserna av en stroke kan vara förödande och påverka alla aspekter av en persons liv.

Vanliga symtom efter stroke
För den som drabbas av en stroke är den plötsliga övergången till en värld av osäkerhet och utmaningar oftast chockerande. Förmågor som tidigare togs för givet – att gå, prata, äta och klara vardagliga sysslor – kan nu kännas som svåra berg att bestiga. Många upplever samtidigt förlusten av oberoende, självständighet och delaktighet. Utöver de fysiska konsekvenserna, kan en stroke också påverka en persons kognitiva och emotionella välbefinnande. Kognitiva funktioner som minne, tankeprocesser och koncentration kan påverkas, vilket kan göra det svårt att delta i samtal, lösa problem eller utföra tidigare enkla uppgifter. Depression och ångest är också vanliga reaktioner efter en stroke, delvis på grund av de förändringar som skett i livet, men även på grund av fysiska förändringar i hjärnans kemiska balans.

Livet efter stroke och vägen tillbaka
Att anpassa sig till livet efter en stroke kräver tålamod, stark vilja och omfattande stöd från både närstående och specialister inom strokerehabilitering. Rehabiliteringen spelar oftast en central roll i att återvinna förlorade färdigheter och att bygga upp en livsstil som främjar ytterligare framsteg, förbättringar och livskvalitet. På Hedla jobbar några av de främsta specialisterna inom strokerehabilitering. De stöttar dig och dina närstående genom varje steg av rehabprocessen, med visionen att dela med sig av de verktyg som leder till bästa möjliga framsteg och livskvalitet – helt utifrån dig och dina förutsättningar, behov och mål.

Vill du veta mer om rehabiliteringen på Hedla utifrån en deltagares perspektiv?

Satu eller Adam, som båda har genomfört delar av sin rehabilitering på Hedla, kanske kan hjälpa dig med frågor och funderingar.

Adam drabbades år 2019 av en stroke, som ledde till vänstersidigt nedsatt motorik och hjärntrötthet. Du kan nå honom på Instagram.

Satu fick en stroke i lillhjärnan och lillstammen år 2018 och drabbades då av talsvårigheter, känselbortfall och nedsatt motorik, styrka och balans. Kontakta henne gärna på Facebook.

Vanliga frågor och svar om strokerehabilitering

Vad erbjuder Hedla Rehab för typ av strokerehabilitering?
Hedla Rehab erbjuder stöd, professionell hjälp och maximalt effektiv neurorehab till dig som har drabbats av en stroke eller annan neurologisk skada. Det som särskilt utmärker strokerehabiliteringen på Hedla Rehab är att den är helt anpassad utifrån varje unik deltagares förutsättningar och mål – oavsett om det gäller fysiska, språkliga eller andra kognitiva förmågor.

Vilka är de vanligaste utmaningarna efter en stroke?
Vanliga utmaningar omfattar nedsatt motorik och styrka, gång- och balanssvårigheter, spasticitet, inskränkt rörlighet i till exempel axel, skuldra och fotled, nedsatt känsel och smärta. Det är också vanligt förekommande med språk- och talsvårigheter såsom afasi, talapraxi och dysartri. Ofta förekommer även hjärntrötthet, nedstämdhet eller depression, minnesproblem, nedsatt uppmärksamhet och neglekt. Många upplever samtidigt en förlust av självständighet och oberoende, särskilt om man är behöver hjälp för att utföra dagliga aktiviteter. Stroke påverkar ofta i någon mån sociala interaktioner och relationer, vilket kan leda till att man känner sig isolerad och har svårt att delta i sociala aktiviteter på samma sätt som tidigare. 

Hur kan Hedla Rehab hjälpa mig med strokerehabilitering hemma?
Hedla Rehab erbjuder rådgivning, individuellt anpassad träning och uppföljning, vanligtvis per telefon eller online genom videosamtal. I vissa fall gör vi även hembesök och kan erbjuda träning på hemmaplan. Precis som rehabiliteringen i berikad miljö i Spanien, leds dessa insatser av Hedlas högspecialiserade strokerehabiliteringsteam.

Hur kan en stroke påverka min självbild?
En stroke kan ha en betydande inverkan på din självbild och hur du uppfattar dig själv. Detta beror på de fysiska, kognitiva och emotionella förändringar som kan uppstå efter en stroke. Många upplever en förlust av självständighet efter en stroke, vilket också kan påverka din självbild genom att du kanske känner dig mindre kapabel och oberoende än tidigare. Om du har drabbats av fysiska funktionsnedsättningar, som nedsatt motorik och spasticitet, kan detta påverka hur du ser på din kropp och din förmåga att utföra dagliga aktiviteter. Det är också vanligt att känna frustration över svårigheterna att hantera vardagliga uppgifter och utmaningar. Om du har fått svårt att kommunicera kan detta påverka din självbild och ditt självförtroende i sociala sammanhang. Du kan till exempel känna dig frustrerad över att inte kunna uttrycka dig på det sätt du önskar och därmed förmedla dina tankar och känslor, diskutera komplexa frågor eller skämta. Stroke kan därmed påverka dina sociala relationer och hur du känner dig omkring andra. Du kan känna dig osäker på hur andra ser på dig eller hur du kan delta i sociala aktiviteter. Emotionella förändringar som depression, ångest eller ilska kan också spela in. Med rätt vägledning, stöd av specialister och utbyte av erfarenheter med andra personer i en liknande situation kan du ha lättare att anpassa dig till din nya situation, samtidigt som du jobbar aktivt för att återfå så mycket funktion och självständighet som möjligt.

Vad bör jag tänka på när det gäller bilkörning efter en stroke?
Att återgå till bilkörning efter en stroke är en viktig fråga som kräver noggrann bedömning och rådgivning från medicinska experter. Innan du återupptar bilkörningen efter en stroke, bör du alltid rådfråga din behandlande läkare eller ditt strokerehabiliteringsteam för att försäkra dig om att det är säkert köra bil igen. Din syn i hela synfältet, uppmärksamhet och förmåga att koncentrera dig, ta snabba beslut, koordinera rätt muskler i tid och hantera komplexa trafiksituationer på ett säkert sätt är avgörande. Vissa mediciner som används efter en stroke kan även påverka din reaktionsförmåga eller orsaka biverkningar som inverkar på bilkörningen. Din behandlande läkare eller ditt strokerehabiliteringsteam kommer att göra en samlad bedömning där de väger in alla dessa faktorer. I vissa fall kan det krävas ett nytt körprov eller en bedömning av en specialist för att avgöra om du är redo att köra bil igen. Detta kan inkludera körning med en trafiklärare eller en mer omfattande bedömning av dina kognitiva och fysiska förmågor.

Hur stöttar Hedla Rehab vid bostadsanpassning efter en stroke?
En bostadsanpassning är individuell och utformas efter varje personen specifika behov och förutsättningar. Målet är att skapa en miljö som främjar självständighet, säkerhet och en så hög grad av delaktighet som möjligt för dig med fysiska eller kognitiva funktionsnedsättningar. Ofta går Hedlas engagemang ut på att hjälpa dig att navigera kring beslut gällande olika åtgärder och justeringar i din bostad och andra stödtjänster för att förenkla ditt vardagsliv. Vi deltar vid behov även i vårdkonferenser och överrapportering till  exempelvis kommunen och arbetsterapeuter på hemmaplan, för att bidra med vår kunskap om dina specifika behov efter att du har deltagit i rehabilitering hos oss.

Vilket stöd erbjuder Hedla Rehab till familjemedlemmar och vänner?
Närståendes roll i samband med strokerehabilitering är av otroligt stor betydelse och kan många gånger vara helt avgörande för både återhämtning och välbefinnande hos den som drabbats av en stroke. Ofta är det på många plan samtidigt en krävande uppgift att som närstående erbjuda emotionellt stöd och hjälp med dagliga aktiviteter, vara följeslagare under strokerehabilitering och vårdmöten, delta i medicinhantering och kommunicera med vårdpersonal för att säkerställa en god och samordnad vård. Därför är det extra viktigt att också de närstående får rätt stöd och hjälp. På Hedla Rehab är dina närstående och personliga assistenter mer än välkomna, oavsett om det är för att njuta av en skön stund i vår trädgård, utbyta tankar och erfarenheter med andra närstående eller delta i träningen för att lära sig mer själva. Hedla erbjuder även stöd, vägledning och utbildning för familjemedlemmar, vänner och personliga assistenter. Utifrån efterfrågan organiseras under rehabprogrammen också vissa andra aktiviteter för närstående, som till exempel anhörigsamtal, mindfulness, nybörjarkurs i spanska, kortare vandringar och utflykter. 

Välkommen att ringa eller skriva till oss!

Vi har vårt kontor bemannat måndagar till fredagar 09:00-13:00.

Telefon

E-post

Webbinarium 3 april 2024 kl 17.00

Vill du veta mer om Hedlas intensiva rehabiliteringsprogram i berikad miljö?

Välkommen på vårt webbinarium onsdagen den 3 april klockan 17:00-17:45.

Du får då chansen att via videolänk träffa våra medarbetare Anna Sjöholm, fysioterapeut, och Cecilia Eddin, logoped, som berättar om upplägget i Hedlas rehabiliteringsprogram.
Webbinariumet ger en inblick i hur rehabteamet tänker när de lägger upp träningen, för att maximera hjärnans återhämtning och uppnå bästa möjliga progress.

Så klart finns det även möjlighet att ställa frågor direkt till Anna och Cecilia och diskutera de olika aspekterna av intensiv neurologisk rehabilitering i berikad miljö.

Anmäl dig redan idag för att reservera en plats!

Vad roligt att du vill jobba med oss på Hedla!

Vi har nu fått din ansökan och slår dig en signal framöver om du har gått vidare till intervju. Dessvärre kommer vi inte att hinna träffa alla, men återkopplar givetvis till samtliga kandidater. 

Håll gärna kontakten med oss på Instagram och Facebook!

Föreläsning i Sverige

Vi beklagar, evenemanget har redan ägt rum, men vi ser fram emot att träffa dig på något annat evenemang vi ordnar i framtiden.