Förankring i forskningsvärlden

En nära kontakt med pågående vetenskaplig forskning inom neurologisk rehabilitering gör det möjligt för oss på Hedla att kontinuerligt utveckla och utvärdera våra metoder för att säkerställa att vi jobbar evidensbaserat och alltid ligger i framkant. Vår vision är att med deltagaren och dennes förutsättningar, behov och mål i centrum kunna dela med oss av de verktyg som leder till bästa möjliga framsteg utifrån rådande forskningsläge.

 

Evidensbaserad rehabilitering

Evidensbaserad rehabilitering förespråkar att beslut och behandlingsformer bör baseras på starka bevis (evidens) från aktuell forskning, så att bästa praxis kan fastställas och tillämpas. Hedlas personal utbildas löpande inom de senaste forskningsrönen och medverkar i olika forskningsprojekt gällande neurologisk rehabilitering. 

I ett forskningssamarbete mellan Karolinska Institutet, Cimes Aphasia Lab på Málaga Universitet och Hedla utvärderas effekterna av intensiv språk- och talrehabilitering för personer med afasi och förvärvad talapraxi efter stroke. I studien skannas deltagarens hjärna före och efter rehabperioden på Hedla. Efter bara några veckors träning kan man generellt se att hjärnan har omformats och skapat nya nervceller. Studien leds av bland andra professor Marcelo Berthier, universitetslektor Ellika Schalling och logoped Marika Schütz, som också studerar hur detta intensiva rehabiliteringsupplägg ska kunna implementeras i svensk sjukvård.

Du kan läsa mer om forskningsprojektet HÄR.

 

 

Hedla Intensive Rehab AB

Turbinvägen 12, 131 60 Nacka, Sverige
Calle Rambla Caballero 3, 18690 Almuñécar, Spanien

 E-mail: info@hedlarehab.com

+46 733 303 185