Återskapar livet efter neurologisk skada

Förbättrad funktion med intensiv neurorehab

Forskning och beprövad erfarenhet visar att det med rätt träning och stimulans är fullt möjligt för hjärnan att återskapa förlorad funktion, även många år efter en förvärvad hjärnskada. För maximal återhämtning bör rehabiliteringen vara intensiv och individuellt utformad för varje person, med specifik och repetitiv träning i en berikad miljö. Detta är på forskningsnivå väl känt över i princip hela världen. På Hedla omsätter vi det i praktiken.

 

Våra rehabprogram

Hedlas rehabprogram bygger på omfattande klinisk erfarenhet och de grundläggande principerna för neuroplasticitet, det vill säga hjärnans förmåga att utvecklas och omorganisera sig som ett svar på nya erfarenheter, stimulans och utmaningar. En nära kontakt med pågående vetenskaplig forskning inom neurologisk rehabilitering gör det möjligt för oss att kontinuerligt utveckla, utvärdera och förfina våra metoder för att alltid ligga i framkant.


Intensiv träning

Träningen är individuellt anpassad och genomförs upp till 5 timmar per dag för att uppnå tillräckligt stor träningsdos och intensitet för bästa möjliga progress.

Målinriktat teamwork

Vårt team jobbar nära varje deltagare och dennes anhöriga för att optimera rehabiliteringen mot individuellt uppsatta och tydligt definierade mål.

Berikad miljö

Vår anläggning med grönskande trädgårdar, havsutsikt och medelhavsklimat inbjuder till social samvaro, kognitiva utmaningar och fysisk aktivitet.

 

Kommande programperioder

11 oktober till 29 oktober

1 november till 19 november

22 november to 10 december

 
 

Om oss

Hedla grundades år 2018 av den strokedrabbade företagsledaren Lars Hedlund, med målet att göra den mest effektiva neurologiska rehabiliteringen tillgänglig för fler personer. Vårt team består av högt kvalificerade fysioterapeuter, logopeder och neurologer som alla är specialiserade på hjärnans funktion och dess förmåga att återhämta sig och återskapa förlorad funktion efter skada eller sjukdom.  
 

Vill du veta mer?

Få tillgång till mer information om våra rehabprogram, priser och specialerbjudanden.

 
 

Kontakta oss

Välkommen att ringa eller skriva till oss!

Vi har vårt kontor bemannat måndagar till fredagar 09:00-13:00 och 15:00-17:00.

 
E-post
 
Telefon