Förbättrad funktion med intensiv neurorehab

Forskning och beprövad erfarenhet visar att det med rätt träning och stimulans är fullt möjligt för hjärnan att återskapa förlorad funktion många år efter att den förvärvade hjärnskadan uppstod. För maximal återhämtning bör rehabiliteringen vara intensiv och individuellt utformad för varje person, med specifik och repetitiv träning i en så berikande miljö som möjligt. Det som på forskningsnivå idag är väl känt över i princip hela världen omsätter Hedla i praktiken.  

Kvalitet och klinisk expertis

Hedlas rehabiliteringsprogram bygger på omfattande klinisk erfarenhet och de grundläggande principerna för neuroplasticitet, det vill säga hjärnans förmåga att utvecklas och omorganisera sig som ett svar på nya erfarenheter, stimulans och utmaningar. Vårt team består av högt kvalificerade fysioterapeuter, logopeder och neurologer som är specialiserade på hjärnans funktion och dess förmåga att återhämta sig och återskapa förlorade funktioner efter skada eller sjukdom.  

 

Deltagare från hela Europa

Förutsättningarna för intensiv teambaserad rehabilitering varierar stort mellan och inom olika länder med en tillgänglighet som har betydande brister. På Hedla tar vi emot personer med stroke, traumatisk hjärnskada, neurologiska funktionsnedsättningar efter Covid-19 och även andra neurologiska diagnoser såsom Parkinsons och MS. Deltagarna i våra program kommer främst från Europa med betoning på Skandinavien, Spanien och Storbritannien.

 

Ett helhetsgrepp om den senaste forskningen

Hedla grundades år 2018 av svensken Lars Hedlund, som under ett helt decennium efter att själv ha drabbats av en stroke genomförde en omfattande sökning efter ett neurologiskt rehabiliteringscenter där man var kapabel att applicera helheten av den senaste forskningen i verkligheten. Detta fruktlösa försök ledde slutligen till att Hedla grundades, med målet att göra den mest effektiva neurologiska rehabiliteringen tillgänglig för fler personer.


 

Hedla Intensive Rehab AB

Turbinvägen 12, 131 60 Nacka, Sverige
Calle Rambla Caballero 3, 18690 Almuñécar, Spanien

 E-mail: info@hedlarehab.com

+46 733 303 185