About us

Hedla grundades 2018 av den svenske företagsledaren Lars Hedlund. Efter att själv ha drabbats av en stroke genomförde han en omfattande sökning efter ett neurologiskt rehabiliteringscenter där man var kapabel att applicera helheten av den senaste forskningen i verkligheten. Detta fruktlösa försök ledde slutligen till att Hedla grundades, med målet att göra den mest effektiva neurologiska rehabiliteringen tillgänglig för fler personer.


 

Kvalitet och klinisk expertis

Vårt team består av högt kvalificerade och engagerade fysioterapeuter, logopeder och neurologer som alla är specialiserade på hjärnans funktion och dess förmåga att återhämta sig och återskapa förlorade funktioner efter skada eller sjukdom. Hedlas personal utbildas löpande inom de senaste forskningsrönen och medverkar i olika forskningsprojekt gällande neurologisk rehabilitering. Vår vision är att med deltagaren och dennes förutsättningar, behov och mål i centrum kunna dela med oss av de verktyg som leder till bästa möjliga progress.

Anna Sjöholm
Verksamhetsansvarig

Fysioterapeut med unik erfarenhet av organisation, upplägg och genomförande av intensiv neurologisk rehabilitering, samt forskning gällande fysisk aktivitet och stroke.

Ismael López-Ventura
Läkare

Neurolog, allmänläkare och internmedicinare utbildad i Sverige, USA och Spanien med mer än 20 års erfarenhet inom neurorehabilitering.

Cecilia Eddin
Logoped

Erfaren logoped specialiserad på afasi, talapraxi och neurologiska röstnedsättningar. Certifierad inom LSVT. 

Pablo Cárdenas
Fysioterapeut

Mer info kommer snart...

Doris Ekvall
Fysioterapeut

Mer info kommer snart...

David Najafi
Fysioterapeut

Mer info kommer snart...

Marika Schütz
Logoped, industridoktorand vid Karolinska institutet

Lång erfarenhet inom upplägg och implementering av intensiv neurologisk rehabilitering. Ansvarig för en pågående forskningsstudie gällande afasi och talapraxi i samarbete med CIMES (Málaga universitet) och CLINTEC (Karolinska institutet).

Stefan Andersson
Rehabiliteringsrådgivare

Hälso- och sjukvårdsledaren som även är utbildad fysioterapeut och undersköterska. Har i egenskap av rehabiliteringsrådgivare och VD under många år varit med och byggt upp rehabverksamheter både i Sverige och utomlands.

Lars Hedlund
Grundare av Hedla

Företagsledaren som själv drabbades av stroke och afasi. Brinner för att förbättra rehabiliteringen för alla som drabbats av stroke eller annan neurologisk skada.