Våra rehabprogram 


Målinriktat team-work med deltagaren i centrum

På Hedla har vi hög personaltäthet och vårt team bestående av välutbildade och engagerade fysioterapeuter, logopeder och neurolog arbetar alla tillsammans med deltagaren för att optimera rehabiliteringen. Inför varje rehabiliteringsprogram träffar deltagaren och eventuell medföljande vårt team för en noggrann genomgång av hälsotillstånd, symtom och förutsättningar. Tillsammans med rehabteamet sätter deltagaren relevanta mål för perioden och det görs en rehabiliteringsplan som sedan ligger till grund för det detaljerade träningsupplägget. Målen är högst individuella och specificeras tydligt för att vara mätbara. Det kan handla om alltifrån att kunna vara mer självständig i förflyttningar till att springa igen, tala i längre meningar, läsa nyheterna eller äta med bestick. Ofta handlar det också om att träna in strategier för att klara specifika vardagsaktiviteter på egen hand genom ökad struktur och andra tekniker. 

 
 

Intensiv och individanpassad träning

Den individanpassade träningen sker 3 eller 5 timmar per dag för att möjliggöra tillräckligt stor träningsdos och intensitet i syfte att uppnå deltagarens uppsatta mål. Träningsupplägget utvärderas kontinuerligt under programmets gång och uppdateras och justeras beroende på dagsform och uppnådda framsteg. I slutet av rehabiliteringsperioden får deltagaren rekommendationer för fortsatt träning och möjlighet till uppföljning och träning på hemmaplan. 

 

Utbildning med deltagare och medföljande

Under rehabperioden erbjuds möjlighet att delta i återkommande föreläsningar och workshops. Vi lägger stort fokus vid såväl praktisk som teoretisk utbildning med deltagare och eventuella närstående inom bland annat följande områden:

  • hjärnans funktion och förmåga att utvecklas och omorganisera sig
  • evidensbaserad neurologisk rehabilitering för olika diagnoser och symtombilder
  • hur man enligt aktuell forskning bör träna för största möjliga progress
  • effektiv och säker träning på hemmaplan 
  • hur man som närstående eller personlig assistent bäst kan träna och stötta hemma

 

Program våren 2021

Vi är igång nästan som vanligt med våra program under våren, men givetvis med extra försiktighetsåtgärder. Du kan läsa mer om dem HÄR.

Vi följer aktivt smittspridningens utveckling och har flexibla bokningsvillkor, med betalning först två veckor innan avresa och möjlighet till kostnadsfri avbokning om deltagande i planerat program helt eller delvis inte kan genomföras till följd av Covid-19-pandemin. Även full återbetalning gäller för både rehab och boende om betalning redan har gjorts eller om läget ändras de två sista veckorna innan ett program. Vi följer de spanska och svenska myndigheternas rekommendationer och vår ansvarige läkare gör dessutom en individuell bedömning för varje deltagare.

Planerade programperioder under 2021

Vår

15 mars till 2 april

5 april till 23 april - Språk och tal

26 april till 14 maj

17 may till 4 juni

Höst

20 september till 8 oktober

11 october till 29 oktober

1 november till 19 november - Språk och tal

22 november till 10 december

 

 

Hedla Intensive Rehab AB

Turbinvägen 12, 131 60 Nacka, Sverige
Calle Rambla Caballero 3, 18690 Almuñécar, Spanien

 E-mail: info@hedlarehab.com

+46 733 303 185