Rehabprogram

 

På Hedla erbjuder vi intensiv och individuellt anpassad neurologisk rehabilitering, med målinriktad och specifik träning i berikad miljö.


 

Målinriktat team-work med deltagaren i fokus

Hedlas team, bestående av välutbildade och engagerade fysioterapeuter, logopeder och neurolog arbetar alla tillsammans med deltagaren och dennes anhöriga för att optimera rehabiliteringen. Inför varje rehabiliteringsprogram träffar deltagaren och eventuell medföljande vårt team för en noggrann genomgång av hälsotillstånd, symtom och förutsättningar. Tillsammans sätter vi relevanta och mätbara mål för perioden och gör en rehabiliteringsplan som sedan ligger till grund för det detaljerade träningsupplägget.
 

Intensiv och individanpassad träning

Den individanpassade träningen sker 3 eller 5 timmar per dag för att möjliggöra tillräckligt stor träningsdos och intensitet i syfte att uppnå deltagarens uppsatta mål. Träningsupplägget utvärderas kontinuerligt under programmets gång och uppdateras och justeras beroende på dagsform och uppnådda framsteg. I slutet av rehabiliteringsperioden får deltagaren rekommendationer för fortsatt träning och möjlighet till uppföljning och träning på hemmaplan.
 

Berikad miljö

Forskning visar att en berikad miljö har mycket positiv inverkan på hjärnan och inte minst dess förmåga att återhämta sig efter skada eller sjukdom. Begreppet berikad miljö definieras i forskningssammanhang som en kombination av tre huvudkomponenter, nämligen fysisk aktivitet, intellektuell stimulans och social interaktion.
 

Platsen för Hedlas anläggning i Almuñécar är noggrant utvald för att erbjuda en verkligt berikad miljö med havsutsikt och grönskande trädgårdar specialdesignade för neurologisk rehabilitering, social samvaro och utbyte av erfarenheter med personer i en liknande situation. Det goda klimatet i Almuñécar spelar också en viktig roll och tillåter träning utomhus nästan alla årets dagar. Omgivningarna med angränsande parker, berg och många stränder möjliggör träning i varierad terräng och erbjuder verklighetsnära utmaningar med problemlösning på alla nivåer.

 

Utbildning med deltagare och medföljande

Under rehabperioden erbjuds möjlighet att delta i återkommande föreläsningar och workshops. Vi lägger stort fokus vid såväl praktisk som teoretisk utbildning med deltagare och eventuella närstående inom bland annat följande områden:

  • Hjärnans funktion och förmåga att utvecklas och omorganisera sig
  • Evidensbaserad neurologisk rehabilitering för olika diagnoser och symtombilder
  • Hur man enligt aktuell forskning bör träna för bästa möjliga progress
  • Effektiv och säker träning hemma
  • Hur närstående och personliga assistenter kan träna och stötta hemma, på ett säkert och effektivt sätt
  • Motivation
  • Hur man sätter smarta mål
 

Program under hösten 2021

Som alltid sätter vi på Hedla hälsan främst. Under hösten fortsätter vi arbeta med att skapa trygga och säkra miljöer för alla våra deltagare, medföljande och medarbetare. Vi följer aktivt rekommendationerna från både den svenska och spanska folkhälsomyndigheten och håller även fortsättningsvis fast vid våra extra städ- och hygienrutiner. Hela personalstyrkan och alla som vistas på anläggningen är fullvaccinerade mot covid-19 och vi tar enbart emot inbokade deltagare och medföljande. Vi har också uppdaterat våra bokningsvillkor, för att göra dem ännu mer flexibla.


Kommande programperioder

 

11 oktober till 29 oktober

1 november till 19 november

22 november to 10 december

 

Registrera dig för mer information

Få tillgång till mer information om våra rehabprogram, priser och specialerbjudanden.