Stefan Andersson - erfaren ledare inom hälsa och rehabilitering


Sedan årsskiftet 2020 har Stefan Andersson fått uppdraget som arbetande styrelseordförande i Casa Afasia. Han har ett långt förflutet som ledare inom sjukvård, rehabilitering och försäkring. Under nära 20 år arbetade han som VD för Sophiahemmet Rehab Center. Tidigare även som sjukgymnast, personskadereglerare och rehabiliteringskoordinator.

Stefan Andersson är sedan årsskiftet 2019-2020 Casa Afasias styrelseordförande.

Vad var det som fick dig att ta detta uppdrag?

- Jag fångades av ägarens höga ambitioner att bygga upp och utveckla en kvalitativ intensiv neurologisk rehabilitering i berikande miljö och av att verksamheten har både specialiserade rehabteam och en forskningsinriktning. Under några projekt i bolaget under hösten 2019 blev det tydligt för mig att det också finns behov av att förbättra kontinuitet och styrning av rehabiliteringsprocesserna för personer med neurologiska sjukdomar eller skador, säger Stefan Andersson.

Tillsammans med ägaren Lars Hedlund och verksamhetens team pågår planering för hur verksamheten i Casa Afasia ska utvecklas, ett flertal projekt är under arbete.

Förutom ombyggnationer av Casa Afasias fastighet i Almuñécar i Spanien, vill Stefan Andersson och ägaren även satsa på utveckling av digitala tjänster och nya samarbeten. Både när det gäller rehabilitering på distans, som redan erbjuds, till helt nya digitala tjänster som är under utveckling.

- Vi satsar framåt på att förstärka koordineringen av hälso- och rehabiliteringsinsatser och ge mer stöd till personer som drabbats av neurologiska sjukdomar och även stöd till deras anhöriga, säger Stefan Andersson.

Under sin tid på Sophiahemmet Rehab Center AB åren 1991-2019 fokuserade Stefan Andersson på utveckling av nya tjänster inom försäkringsmedicin och arbetslivsinriktad rehabilitering och hälsa i arbetslivet. Han arbetade även med affärs- och verksamhetsutveckling och med att etablera en ny marknad för hälso- och rehabiliteringstjänster. Stefan Andersson är idag också engagerad som ordförande för Föreningen Svenska Re på Gran Canaria.

Våren 2020 har Corona-viruset lamslagit hela världen. Hur påverkas Casa Afasia?

- I början av mars tog pandemin fart i Spanien och Europa vilket gjorde att Casa Afasia avslutade det första programmet för våren. I skrivande stund så är det fortfarande oklart när livet kan börja normaliseras igen. Vi kommer att hålla alla som så vill uppdaterade om när det blir möjligt att bedriva verksamhet på plats i Almuñécar igen. Vi vill lyfta fram att vi nu och i ökande omfattning finns tillgängliga på distans via säkra videomöten, säger Stefan Andersson. 

Hedla Intensive Rehab AB

Turbinvägen 12, 131 60 Nacka, Sverige
Calle Rambla Caballero 3, 18690 Almuñécar, Spanien

 E-mail: info@hedlarehab.com

+46 733 303 185