Träna med Hedla

Träna med Hedla – övning för axel/skuldra
Pablo, en av Hedlas fysioterapeuter, visar en övning som kan passa dig som till följd av hjärnskada har nedsatt motorik och stelhet i en axel eller skuldra.
Avbryt övningen om du upplever ökad smärta och konsultera fysioterapeut innan du fortsätter.
Lycka till!