Vikten av intensiv rehabilitering vid afasi

Hur mycket logopedträning är optimalt för att främja största möjliga förbättring vid afasi?
Det kommer hela tiden ut forskning som visar hur viktigt det är med intensivrehabilitering vid afasi. En metaanalys från förra året visar att de bästa resultaten uppnåddes när man fick ca 50 timmar logopedträning fördelat minst 4 timmar veckan, förutsatt att det hade gått minst 3 månader sedan insjuknandet.
Detta går hand i hand med Socialstyrelsens riktlinjer gällande afasibehandling. För förbättrad hörförståelse krävdes till och med över nio timmar träning i veckan för att se en tydlig skillnad.
Det här är något som vi hela tiden har med oss när vi lägger upp språk- och talprogrammen på Hedla.
Klicka för att lyssna på markerad text!