Stroke rehabilitering: Vad händer i hjärnan?

Genom enbart några veckors intensiv stroke rehabilitering verkar det som att betydande förändringar kan uppstå i hjärnan. Detta fenomen har upprepade gånger demonstrerats genom flera tidigare forskningsstudier.

I ett samarbete mellan Hedla Rehab, Málagas universitet samt Karolinska och Uppsala universitet pågår en omfattande forskningsstudie. Denna studie strävar efter att i detalj undersöka hur hjärnan byggs om och förändras under en period av intensiv stroke rehabilitering på Hedla Rehab.

I synnerhet ligger fokus på att analysera utvecklingen av olika språk- och talförmågor hos personer som genomgår intensiv stroke rehabilitering i berikad miljö. 

Hedla erbjuder regelbundet rehabprogram som är specifikt inriktade på just språk och tal. Under dessa perioder finns flera av Hedlas högspecialiserade logopeder på plats och leder den intensiva träningen tillsammans med resten av rehabteamet.

De flesta av dem som deltar i rehabiliteringen under dessa veckor har målsättningar direkt kopplade till olika aspekter av språk och tal. Det nu pågående språk- och talprogrammet har lockat flera deltagare som även valt att ingå i forskningsstudien, som bedrivs parallellt med rehabiliteringen.

Forskningssamarbetet och studien vid Hedla Rehab representerar ett viktigt steg för att förbättra behandlingsmetoderna inom stroke rehabilitering, speciellt för personer med afasi och talapraxi. Genom att inte bara fokusera på funktionella tester, utan också inkludera ytterligare en objektiv och vetenskaplig dimension i form av hjärnavbildning i en avancerad magnetkamera håller studien en anmärkningsvärt hög kvalitet.

Forskarna strävar i första hand efter att bättre kunna förstå och utvärdera effekterna av intensiv stroke rehabilitering inriktad på språk- och talträning. Det internationella samarbetet syftar alltså till att göra betydande framsteg inom området och erbjuda nya insikter för att optimera återhämtningen av språk- och talförmågor efter en stroke.

I en senare del av projektet har forskarna också för avsikt att även i den allmänna hälso- och sjukvården i Sverige implementera evidensbaserade metoder för intensiv stroke rehabilitering

Webbinarium 31 maj 2023 kl 17.30

Vad händer under ett rehabprogram på Hedla?

Välkommen på Hedlas webbinarium 31 maj klockan 17:30.
 
Du får då träffa flera av Hedlas medarbetare, som berättar hur det går till under ett rehabprogram på Hedla.
 
Det kommer också att finnas gott om tid att besvara på frågor och dessa kan du skicka till oss redan nu, eller ställa under webbinariet.
 
 

Anmäl dig redan idag för att reservera en plats, det är helt gratis!

Vad roligt att du vill jobba med oss på Hedla!

Vi har nu fått din ansökan och slår dig en signal framöver om du har gått vidare till intervju. Dessvärre kommer vi inte att hinna träffa alla, men återkopplar givetvis till samtliga kandidater. 

Håll gärna kontakten med oss på Instagram och Facebook!

Föreläsning i Sverige

Vi beklagar, evenemanget har redan ägt rum, men vi ser fram emot att träffa dig på något annat evenemang vi ordnar i framtiden.